Om talent te kunnen aantrekken én behouden, is middelmaat bij het werven en selecteren geen optie. Een scherp, realistisch profiel vraagt om goed doorvragen. Dat profiel, met concreet toetsbare selectiecriteria, is de basis voor een gerichte search.

Talentvolle kandidaten onderscheiden van ‘gewone’ kandidaten vraagt om een scherp beoordelingsvermogen op basis van langdurige ervaring. Die ervaring én mijn onafhankelijke blik helpen om het verschil te maken met “gewone” werving en selectie. Om mijn expertise te borgen in uw organisatie, investeer ik in het overdragen. Dat maakt uw organisatie in de toekomst minder afhankelijk van de expertise van externe adviseurs.

INTERIM RECRUITMENT

  • Uitvoeren van een werving- en selectieprocedure of delen daarvan. Zoals het opstellen van een wervingsprofiel dat is afgestemd op ambitie en resultaatverwachtingen van de organisatie. Of het adviseren over de geschiktheid van kandidaten door middel van assessments en selectie-interviews
  • Professionaliseren van P&O-adviseurs op het gebied van werving en selectie door middel van het geven van workshops, training of begeleiding on-the-job.