Indien opdrachtgevers daarvoor toestemming geven, vermeld ik deze. Van niet met name genoemde opdrachtgevers zijn op uw verzoek altijd referenties beschikbaar.

LOOPBAANBEGELEIDING / OUTPLACEMENT

Opdrachten uitgevoerd voor uiteenlopende organisaties in het publieke domein: rijksoverheid en verzelfstandigde rijksdiensten, lokale overheid (zoals GGD, gemeenten), zorgorganisaties (VVT-sector, revalidatiezorg, ziekenhuizen etc.).

 

Manager Thorax Intensive Care in een groot ziekenhuis:

“In mijn persoonlijke ervaring met Bart viel me zijn oprechte belangstelling, rust én energie me op. Wat me erg boeit en aanspreekt is dat hij goed kan kijken, verrassende vragen stelt en geen concessies doet aan kwaliteit. Onze gesprekken hebben me geïnspireerd en zijn feedback steunt me om actief bezig te gaan met een volgende stap”.

Franka Parée, manager Zorg & Dienstverlening bij stichting De Zorgcirkel

“Ik heb zeer positieve ervaringen opgedaan met Bart. Mijn eerste ervaring was dat ik zelf een assessment heb ondergaan en de tweede ervaring was dat Bart bij een van mijn medewerkers een ontwikkelassessment heeft afgenomen. Bart is een prettige gesprekspartner. Hij is in staat snel een ontspannen sfeer te creëren zonder uit het oog te verliezen waar het gesprek over zou moeten gaan. Hij kan goed luisteren, stelt scherpe vragen en maakt aan de hand van voorbeelden duidelijk waar het om gaat. Je merkt dat hij een mensen mens is en weet waar hij het over heeft. Hij schept daarmee vertrouwen. Je wordt uitdrukkelijk uitgenodigd aan te geven waar het nou werkelijk om draait. Hij is snel in het afhandelen van de vraag en komt zijn afspraken na. De verslaglegging is to the point en raakt de kern.”

 

RECRUITMENT

Voor Mercuri Urval en Brederijn 3.0 voerde ik de afgelopen 12 jaar vele werving en selectieprocedures uit in overheidsorganisaties: gemeenten, sociale werkvoorziening, justitiële inrichting, ziekenhuizen, belangen- of beroepsorganisaties in de zorg (medisch specialisten, huisartsen), verpleeg- en verzorgingshuizen, organisatie voor geestelijke gezondheid en verslavingszorg etc.

 

J. Verbaal, lid Raad van Bestuur van Stichting Elisabeth Breda:

“Wij zijn zeer tevreden over de ondersteunende en adviserende rol van Bart Nieuwdorp. Hij denkt met ons mee en maakt van tevoren een prima inschatting of kandidaten voor vacante functies ook in onze bedrijfscultuur passen. Hij is scherp in zijn vraagstelling en met de juiste vragen weet hij in een korte tijd de mogelijke kandidaat te doorgronden. Zijn adviezen worden als zeer waardevol beschouwd. Nieuwdorp Human Resources geeft ons een professionele indruk en in de toekomst zullen we vaker gebruik maken van hun diensten!